ارتباط تلفني: 32721675-026
پيامك: 30005006002391
پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو (TAS-20)

پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو (TAS-20)

معرفی پرسشنامه:

مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو یک آزمون ۲۰ سوالی است و سه زیرمقیاس دشواری در شناسایی احساسات، دشواری در توصیف احساسات و تفکر عینی را شامل می شود . نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت ۵ درجه ای است که از کاملا مخالف تا کاملا موافق سنجیده و بررسی می شود .

مولفه ها و سوالات مربوط به هر مولفه:

مقیاس دشواری در تشخیص احساسات (DIF): این خرده مقیاس توانایی آزمودنی در شناسایی احساساتش و تمایز میان احساسات با حسهای بدنی را ارزیابی می کند که شامل سوالات ۱، ۳، ۶، ۷، ۹، ۱۳ و ۱۴ میباشد.

مقیاس دشواری در توصیف احساسات (DDF): این خرده مقیاس توانایی شخص در بیان احساسات و اینکه آیا قادر است احساسات خودش را در قالب لغات بیان کند یا خیر، می سنجد که شامل سوالات ۲، ۴، ۱۱، ۱۲ و ۱۷ میباشد.

مقیاس تفکر با جهت گیری خارجی (EOT): این خرده مقیاس میزان درون نگری و عمیق شدن فرد در احساسات درونی خودش و دیگران را بررسی می کند که شامل سوالات ۵، ۸، ۱۰، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ میباشد.

  • نمره گذاری پرسشنامه:

روش نمره گذاری پرسشنامه به شیوه لیکرت است. به پاسخ «کاملاً مخالف» نمره ۱ و به پاسخ «کاملاً موافق» نمره ۵ تعلق می گیرد. گویه های ۴، ۵، ۱۰، ۱۸ و ۱۹ نمره گذاری معکوس دارند: پاسخ «کاملاً مخالف» نمره ۵ و به پاسخ «کاملاً موافق» نمره ۱ تعلق می گیرد. هر چه افراد نمراتشان در این خرده مقیاس ها بیشتر باشد نشان دهنده مشکل بیشتر در زمینه بیان و تشخیص احساسات می باشد.

 

  • تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

___________________________________________________________________________________________________________

دانلود پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو (TAS-20)

فایل دانلودی پرسشنامه فوق داری ۳ فایل جدا به شرح زیر می باشد!

۱- پرسشنامه اصلی به صورت Word و کاملا فارسی (قابل ویرایش)

۲-  پرسشنامه اصلی به صورت انگلیسی و نسخه اصلی 

۳- مقاله بیس / پایه Base Article (مقاله فارسی که این پرسشنامه در آن استفاده شده است)

پرسشنامه کاملا استاندارد بوده و دارای پایایی و روایی است.

سیستم خرید پرسشنامه کاملا خودکار بوده و پرسشنامه بلافاصله بعد از خرید قابل دریافت است.

پرداخت با تمام کارهای عضو شتاب امکان دارد.

پشتیبانی سایت به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی شما خواهد بود.

این محصول دارای گارانتی می باشد و در صورت هرگونه نارضایتی شما مبلغ پرداختی بازگردانده می شود.

تمام پرسشنامه ها ۱۰۰% تست شده می باشند.

 قیمت ۶۵۰۰ تومان

درباره این پرسشنامه
تماس و مشاوره : 09120904335 - 09308730611  
Close