ارتباط تلفني: 32721675-026
پيامك: 30005006002391
پرسشنامه سبک های فرزند پروری دیانا بامریند (PSI)

پرسشنامه سبک های فرزند پروری دیانا بامریند (PSI)

baumrind Parenting style Inventory

فرم اولیه این پرسشنامه دارای ۳۰ گویه است که توسط دیانا بامریند (۱۹۷۳)طراحی وساخته شد .این پرسشنامه توسط حسین پور (۱۳۸۱)،ترجمه شده است. این پرسشنامه شیوه های فرزند پروری والدین را در سه عامل اندازه گیری می کند.جمله های شماره ۲۸، ۲۴،۲۱،۱۹،۱۷،۱۴،۱۳،۱۰،۶،۱به شیوه ی سهل گیرانه و جمله های  شماره  های ،۲۹،۲،۳،۷،۹،۱۲،۱۶،۱،۲۵،۲۶   به شیوه ی استبدادی و جمله های۱۱،۱۵،۲۰،۲۲،۲۳،۲۷،۳۰ به شیوه ی قاطع واطمینان بخش مربوط می باشد.که در مقابل هر عبارت ۵ ستون (کاملا موافقم ، تاحدودی موافقم ، تاحدوی مخالفم ، مخالفم ،کاملا مخالفم )به ترتیب از ۰تا ۴ نمره گذاری شده است که  با جمع نمره های سوال های مربوط به هر شیوه و تقسیم آن بر تعدا د سوالات نمره مجزا بدست می آید. روایی وپایایی این پرسشنامه تایید شده است بورای (۱۹۹۱)برای بررسی اعتبار وروایی این  پرسشنامه از روش (افتراقی) استفاده نمود ومشاهده کرد که شیوه استیدادی رابطه منفی با سهل گیری ۳۸ ٪ واقتدار منطقی ۴۸ ٪ دارد.و شیوه سهل گیری رابطه معنی داری با شیوه اقتدارمنطقی او نداشت. بورای (۱۹۹۱) برای محاسبه پایایی از روش (باز آزمایی) استفاده کرد ونتایج زیررا بدست آورد.۸۱/۰برای شیوه سهل گیرانه ،۸۶/۰برای شیوه استبدادی ،۷۸/۰برای شیوه اقتداری .اوهمچنین (ثبات درونی)را بااستفاده از فرمول (آلفای کرونباخ ) محاسبه نمود که ۷۵/۰برای شیوه سهل گیری ۸۵/۰برای شیوه استبدادی و۸۲ /۰برای شیوه اقتدارمنطقی بدست اورد. همچنین در انستیتیو روان پزشکی ایران نیز اسفندیاری (۱۳۷۴) فرم اصلی پرسشنامه را ترجمه و اصلاحات لازم را درآن صورت داد. سپس از تعداد ۱۰نفر صاحب نظر در زمینه روان شناسی و روان پزشکی (۲ نفر دکترای روان شناسی ، یک نفر روان پزشک ،۲ نفر کارشناسی ارشد روان شناسی ،۲نفر دانشجوی دوره کارشناسی ارشد و۳ نفر کار شناس روان شناسی )خواسته شد تا میزان اعتبار هر جمله را بازدن علامت مشخص نمایند ودر صورت لزوم نظر اصلاحی خود را نیز بیان نموده و جمله پیشنهادی خود را اضافه نمایند نتایج بدست آمده نشان دادکه پرسشنامه مذکور دارای روایی (اعتبار)صوری است(مهرافروز ،۱۳۷۸).

___________________________________________________________________________________________________________

دانلود پرسشنامه پرسشنامه سبک های فرزند پروری دیانا بامریند (PSI)

فایل دانلودی پرسشنامه فوق داری ۳ فایل جدا به شرح زیر می باشد!

۱- پرسشنامه اصلی به صورت Word و کاملا فارسی (قابل ویرایش)

۲-  پرسشنامه اصلی به صورت انگلیسی و نسخه اصلی 

۳- مقاله بیس / پایه Base Article (مقاله فارسی که این پرسشنامه در آن استفاده شده است)

پرسشنامه کاملا استاندارد بوده و دارای پایایی و روایی است.

سیستم خرید پرسشنامه کاملا خودکار بوده و پرسشنامه بلافاصله بعد از خرید قابل دریافت است.

پرداخت با تمام کارهای عضو شتاب امکان دارد.

پشتیبانی سایت به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی شما خواهد بود.

این محصول دارای گارانتی می باشد و در صورت هرگونه نارضایتی شما مبلغ پرداختی بازگردانده می شود.

تمام پرسشنامه ها ۱۰۰% تست شده می باشند.

 

درباره این پرسشنامه
تماس و مشاوره : 09120904335 - 09308730611  
Close